Senin, 02 November 2015

KASET PITA : RHOMA IRAMA (O.M. SANETA) VOL 7, SANTAI


Rp. 40.000,-


SIDE A :
 1. Santai (Film Gitar Tua), Rhoma I / Rita
 2. Keramat / Rhoma Irama
 3. Teman Biasa / Rita Sugiarto
 4. Kekasih / Rhoma Irama
 5. Domisaol (Film Gitar Tua)/ Rhoma / Rita
 6. Bahasa Isyarat (Rita Sugiarto)
SIDE B:
O.M. Sorata, Pimp. Meggi Z.
 1. Mahine / Meggi Z.
 2. Melamun / Neneng Hasanah
 3. Musibah / Meggi Z.
 4. Janda Muda / Neneng Hasanah
 5. Pilu / Meggi Z.
 6. Tak Usah / Neneng Hasanah
 7. Hak Azasi / Meggi Z.
 8. Waspadalah / Meggi Z.
 9. Doa / Meggi Z.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar